Elsyino tajemství

About

Jak hluboko do minulosti sahá tajemství, které ukrývá Eriina matka Elsa?

Tomu se snaí pijít Erika Falcková na kloub pi píprav podklad pro svou dalí knihu. V matiných vcech toti nala krom podivných dokument i nacistický elezný kí...

Pi pátrání se obrací na matina dávného pítele, uitele djepisu. Kdy je dva dny na to uitel nalezen mrtev, Eriino hledání pravdy se mní v posedlost. A brzy umírá násilnou smrtí i dalí matina kamarádka ze tyicátých let.
Pro nkomu tak záleí na utajení neho, co se odehrálo ped mnoha desetiletími? A co vechno se o minulosti své rodiny Erika jet dozví?

Camilla Läckberg se v tomto detektivním románu noí a do as druhé svtové války a tenám tak odhaluje ponurou historii védska. Historii, na kterou by mnozí rádi zapomnli...

Elsyino tajemství je pátou knihou ze série o Erice Falckové a Patriku Hedstrmovi.
Camilla Läckberg (1974), pezdívaná královnou severské krimi, je jednou z nejprodávanjích védských spisovatelek. Dlouhodob okupuje pední píky skandinávských bestseller a za své knihy, které byly peloeny do více ne 40 jazyk, získala adu ocenní. Jejím nejslavnjím dílem je desetidílná detektivní série o spisovatelce Erice Falckové a detektivovi Patriku Hedstrmovi.


 • Authors

  Camilla Lackberg

 • Publisher

  Saga Egmont

 • Distributeur

  ePagine

 • Publication date

  05/12/2022

 • EAN

  9788728425046

 • Availablity

  Available

 • Copy

  Authorized

 • Print

  Authorized

 • Poids

  672 040 Ko

 • Diffuseur

  Demarque

 • Entrepôt

  Entrepot Numérique

 • Support principal

  livre-audio (mp3)

 • Version ePub

Aucune information sur l'accessibilité n'est disponible

empty