Néerlandais Leernetwerken

About

De 21ste eeuw vraagt een nieuwe benadering van innovatie en leren. Het leren vindt steeds meer plaats in (geografisch verspreide) verbanden die met behulp van technologische ondersteuning kennis met elkaar delen en verder ontwikkelen. Met als resultaat meer snelheid en meer kwaliteit in de innovatie van producten, diensten en werkwijzen. Eén manier om hier concreet vorm aan te geven is het creëren van leernetwerken. Dit boek definieert leernetwerken en beschrijft de voorwaarden en mogelijkheden om leernetwerken op te starten en verder te ontwikkelen. De auteurs hebben daarbij rijkelijk geput uit hun ervaringen met opdrachtgevers en uit (eigen) onderzoek.


 • Authors

  Collectif

 • Publisher

  Bohn Stafleu van Loghum

 • Distributeur

  Numilog

 • Publication date

  20/10/2011

 • EAN

  9789031389216

 • Availablity

  Available

 • Copy

  Authorized with restriction

 • Copy count

  1

 • Print

  Authorized with restriction

 • Print count

  1

 • Poids

  195 Ko

 • Diffuseur

  Numilog

 • Entrepôt

  Numilog

 • Support principal

  ebook (ePub)

 • Version ePub

Aucune information sur l'accessibilité n'est disponible

empty